انقلاب ایران: چالشی برای نظریه اجتماعی

جان فوران − هدف این نوشته این است که مجموعه‌‌ای متنوع از آثار موجود درباره انقلاب ایران را بررسی کرده تا به درک پیچیدگی‌ها و چالش‌های نظری این انقلاب کمک کند.