گزارش قالیباف از پلاسکو: «همه ما مسئولیم»

قالیباف در گزارش خود به شورای شهر از عملکرد شهرداری دفاع کرد و بیشتر تقصیرها را متوجه وزارت کار دانست. او گفت که برای پیشگیری از حادثه‌ای همچون پلاسکو نقص قانونی در کار نیست.