ترامپ: ایران گستاخ‌تر شده

توافق هسته‌ای با ایران، موشک‌پرانی‌های سپاه و احتمال وضع تحریم‌های تازه. بخش بزرگی از مصاحبه فاکس با رئیس جمهوری آمریکا به ایران اختصاص داشت.