سلاخی در زندان؛ خاطره‌ای که از اسد پدر و پسر باقی خواهد ماند

جنایات رژیم سوریه در زندانها محدود به شش سال گذشته نیست، و سررشته آن به دوران حافظ اسد برمی‌گردد؛ منتهی، از سال ۲۰۱۱ و پس از انقلاب بود که سوری‌ها جرأت کرده‌اند درباره آن سخن بگویند