سفر نخست وزیر سوئد به ایران: پن سوئد خواهان طرح مطالبات حقوق بشری شد

نخست وزیر سوئد همراه هیأتی تجاری به تهران سفر کرده است. انجمن قلم سوئد در بیانیه‌ای از او خواسته نقض حقوق بشر در ایران را مطرح کند و خواهان آزادی نرگس محمدی شود.