استادان زیر فشار و سرکوب اردوغان: مورد مُلکیه

میثم بادامچی − ۲۳ تن ازاعضای هیات علمی‌ “ملکیه” قدیمی‌ترین و نامدارترین دانشکده علوم سیاسی ترکیه اخراج شدند. موجی از اعتراض به پا خاسته است.