گزارش «عدالت جنسیتی» به «دولت فمینیستی»

کابران شبکه‌های اجتماعی بر تفاوت آشکار گروه ایرانی و هیات سوئدی در سفر استفان لوون نخست وزیر سوئد به ایران انگشت گذاشته‌اند.