«مهدی خزعلی در زندان دچار سکته قلبی شد»

بر اساس گزارش‌های منتشرشده مهدی خزعلی در هفتمین روز اعتصاب غذای خشک خود در زندان دچار سکته قلبی شده و به بخش سی‌سی‌یو بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده است.