تکذیب «رفع حصر خانگی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶»

در حالی‌که یکی از سایت‌های خارج از کشور از رفع حصر خانگی سه تن از رهبران جنبش سبز پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ خبر داده بود سایت «کلمه» و اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی این خبر را تکذیب کردند.