خشکی رودخانه زهره، منشأ گرد و غبار در استان خوزستان

آب رودخانه زهره به فلات مرکزی منتقل می‌شود. نه تنها زندگی مردم هندیجان به خطر افتاده، بلکه کل استان خوزستان در معرض گرد و غبار قرار گرفته است.