سازمان ملل: ۶۰ هزار نفر بی‌گناه در سوریه محاصره شده‌اند

سازمان ملل نسبت به فاجعه انسانی در چهار شهر محاصره‌شده سوریه هشدار داد. از هفته‌ها پیش در شهرهای زبدانی، مدایا، فوعه و کفریا ارتباط ۶۰ هزار نفر با جهان قطع شده است.