گرد و غبار خوزستان، به چشم دولت می‌رود یا ملت؟

از خوزستان صدای اعتراض بلند شده. نمایندگان می‌گویند دولت برای مقابله با ریزگرد بودجه‌ای اختصاص نداده بود. کارنامه زیست محیطی دولت روحانی در خوزستان، در مرکز توجه قرار گرفته است.