خامنه‌ای: «آشتی ملی» معنی ندارد

محمد خاتمی همه را به «آشتی ملی» فراخوانده بود و بسیاری از اصلاح‌طلبان نیز از این فراخوان حمایت کرده بودند. اکنون رهبر جمهوری اسلامی به‌کل «آشتی ملی» را رد کرده است.