دبیر کل سازمان ملل: وضع جهان شبیه قبل از جنگ جهانی اول است

آنتونیو گوترش خواهان یکپارچگی اتحادیه اروپا شد. رفع تبعیض، پذیرش پناهجویان و گفتن بی‌پرده حقایق، راه‌کارهای پیشنهادی او برای خروج از بحران است.