ترکیه: الباب تقریباً از دست داعش خارج شده است

ارتش ترکیه می‌گوید مقاومت نیروهای داعش در شهر الباب در هم شکسته شده است. ترکیه قصد دارد پس از تصرف الباب به رقه نیز حمله کند.