دادستان کل ایران خطاب به زندانیان در اعتصاب غذا: از عدالت الهی گریزی نیست

دادستان ایران گفته که زندانیان اگر در نتیجه اعتصاب غذا از «زیر تیغ عدالت قوه قضائیه و دادگستری» بگریزند، باز هم از «نفرین و عاق پدر» و «عدالت خداوند» گریزی نخواهند داشت.