«بارندگی‌های اخیر کرمان ۷۰ درصد یک سال زراعی بود»

ستاد بحران کرمان میزان بارش استان کرمان را ۱۱ میلیارد متر مکعب اعلام کرد. استان کرمان سال‌هاست که با کمبود بارش و خشکسالی مواجه است.