روحانی در خوزستان: دیگر آب قطع نمی‌شود

رئیس جمهوری اسلامی و برخی وزرا و معاونینش در سفری یک روزه به خوزستان رفتند. با شروع بحران ریزگرد و قطع برق و آب، دولت زیر فشار منتقدان و اعتراضات خوزستانی‌ها قرار داشت.