ظریف: حرف فرهادی سخن ماست

محمدجواد ظریف از شرکت نکردن اصغر فرهادی و دیگر دست‌اندرکاران فیلم «فروشنده» در مراسم اسکار حمایت کرده و از این طریق به تبلیغ سیاست خارجی جمهوری اسلامی پرداخته است.