اعتراض به ساخت آرامگاه «شهدای گمنام» در حریم پاسارگاد

محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از ساخت آرامگاه «شهدای گمنام» در حریم مجموعه تاریخی پاسارگاد انتقاد کرد. این آرامگاه در حریم درجه دو پاسارگاد ساخته می‌شود.