تلاش برای اخراج احزاب کردستان ایران از عراق

موضوع لایحه‌ای در پارلمان عراق مطرح شده که در صورت تصویب، دولت عراق موظف به خلع‌سلاح احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان و اخراج آنها خواهد شد.