واقعیت‌های بدیل در هورالعظیم -کدام تصویر را باور می‌کنید؟

ابتکار می‌گوید ۷۰ درصد تالاب هورالعظیم احیا شده. اما منتقدان می‌گویند آنجا نه از آب شیرین خبری است نه از نیزار و ماهی. آبگیری با پسماند بوده. هورالعظیم اکنون محل راستی‌آزمایی.