صدها میلیون دلار جریمه برای شرکت چینی «زد تی ای» به خاطر معامله با ایران

چهارمین شرکت بزرگ ساخت تلفن‌ همراه در جهان ایران را ترک کرده اما اسنادی منتشر شده که نشان می‌دهد این شرکت تجهیزاتی ممنوع شده‌ به ایران فروخته: تهدیدی بزرگ.