مذاکره‌های محرمانه برای آزادی ایرانی‌-آمریکایی‌ها در آخرین هفته‌های ریاست جمهوری اوباما

یک وکیل که در جریان این مذاکرات بوده، گفته است طرف ایرانی آگاهی داشته که دولت اوباما مشتاق بوده پیش از ترک قدرت معامله مورد نظر را برای آزادی شهروندانش انجام دهد.