پیشروی نیروهای عراقی در غرب موصل

نبردها در غرب موصل با موفقیت‌های ارتش عراق ادامه دارد. پس از فتح پل «الحریه» اکنون این نیروها مقر فرمانداری، موزه و بانک مرکزی موصل را نیز از دست داعش خارج کردند.