علی مطهری: هم نظام باید عذرخواهی کند و هم سران معترضان

نایب رئیس مجلس می‌گوید موسوی و کروبی نمی‌خواستند رییس‌جمهوری احمدی‌نژاد ادامه یابد. او اعتقاد دارد که حقوق ملت مطابق قانون اساسی رعایت نمی‌شود.