دلایل مداخله‌جویی عربستان در منطقه

اگرچه موج خیزش اعراب در ۲۰۱۱ به عربستان نرسید، اما وضعیت ژئوپلتیکی‌ دلخواه این کشور را برهم زد؛ این تغییر و البته خلأ حضور آمریکا باعث تغییر رویکرد ریاض شد.