روحانی در دیدار با اصلاح‌طلبان با ایده نامزد پوششی مخالفت کرد

به ظن روحانی، نظر رهبری نسبت به او مثبت است و دلیلی برای رد صلاحیتش وجود ندارد. اصلاح‌طلبان اما در پی «گفتمان اصلاحات» هستند.