رهبر حزب جمهوری‌خواه ترکیه: مردم با تغییر قانون اساسی موافقت نخواهند کرد

کمال قلیچ‌دار اوغلو اعتقاد دارد که شهروندان ترکیه در همه‌پرسی قانون اساسی با تغییر نظام پارلمانی مخالفت کنند. نظرسنجی آکام این نظر را تأیید می‌کند.