تجمع کارگران ذوب آهن اردبیل مقابل استانداری برای ۱۴ ماه دستمزد معوقه

کارگران ذوب‌آهن اردبیل روز ۲۲ اسفند مقابل استانداری اردبیل اجتماع کردند. آن‌ها ۱۴ ماه است حقوق نگرفته‌اند. نهادهای مختلف کارگران را به یکدیگر پاس می‌دهند.