چادرنشینی سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری «کاسپین»

سپرده‌گذاران مؤسسه‌های اعتباری همچنان سرگردان‌اند و چشم انتظار برای دریافت اصل پول خود. معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گوید: آنها باید تا سال آینده صبر کنند.