مناظره انتخاباتی در هلند، تحت تأثیر بحران دیپلماتیک ترکیه با اروپا

آیا مهاجران جایگاهشان در جامعه میزبان را یافته‌اند؟ راهکار چیست؟ بستن مرزها، اسلام‌ستیزی و خروج از اتحادیه اروپا؟ مارک روته، نخست‌وزیر هلند دست بالا را داشت.