دلیل بازداشت دوباره احسان مازندرانی: انتقال او به زندان برای گذراندن کامل دوران محکومیت

بازداشت دوباره احسان مازندرانی بدون فرستادن احضاریه در حالی صورت گرفته است که او در تاریخ ٢٣بهمن با دریافت برگه اتمام دوره محكوميت و ابلاغ رسمی از زندان آزاد شده بود.