خبرهای ضد و نقیض از اعزام نیروهای نظامی روسیه به مرز لیبی

آیا روسیه بعد از سوریه به سوی لیبی خیز برمی‌دارد؟ هدف، حمایت از بلقاسم حفتر است که مهم‌ترین بنادر نفتی لیبی را در اختیار دارد. او اخیراً مورد تهاجم قرار گرفته است.