انتخابات هلند: مرحله یک چهارم نهایی در رقابت با پوپولیست‌ها در اروپا

نخست‌وزیر هلند انتخابات پارلمانی این کشور را با یک تورنمنت ورزشی مقایسه کرده. انتخابات فرانسه مرحله نیمه‌نهایی و انتخابات آلمان مرحله پایانی این تورنمنت است.