سالگرد قیام مردم سوریه: بهاری که به خزان فاجعه راه برد

۱۵ مارس، ششمن سالگرد خیزش مردم سوریه است. از سرکوب خشن تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم تا ظهور جهادگرایان و دخالت نظامی قدرت‌های خارجی. بحران سوریه در ۱۰ اپیزود.