انتخابات هلند: بیم اروپا از موفقیت پوپولیست‌ها

هلندی‌ها پای صندوق‌های رأی می‌روند تا پارلمان جدید را انتخاب کنند. نگاه‌ها به سوی پوپولیست‌های راست افراطی است. با این حال در نظرسنجی‌ها حزب نخست‌وزیر پیشتاز است.