ترکیه بخشی از توافق‌نامه پناهجویی با اروپا را به تعلیق درآورد

ترکیه از پذیرش پناهجویانی که از راه یونان قصد ورود به کشورهای اروپایی را دارند خودداری کرد. وزیر خارجه ترکیه گفته است: توافق را لغو می‌کنیم. گذشت آن دوران.