فائزه هاشمی به شش ماه حبس محکوم شد

فائزه هاشمی به اتهام‌های نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به قوه قضاییه و سپاه و همچنین سیاه‌نمایی علیه نظام به حبس محکوم شد.