۴ کارگر در اثر حوادث کار جان باختند

در روزهای ۲۴ و ۲۵ اسفند ۴ کارگر در ۳ حادثه جداگانه جان خود را از دست دادند. یک کارگر ۲۰ ساله افغانستانی، دو کارگر جوان کارگاه مبل سازی، و یک کارگر خط انتقال آب به دشت سیستان