نتایج انتخابات هلند: تحلیل‌ها و تفسیرها

کبری قاسمی − تفسیر نتایج انتخابات هلند ادامه دارد. آیا این آغاز پایان پوپولیسم در هلند و اروپا بود؟ گفت‌وگو در این باره با سه صاحب‌نظر و فعال سیاسی ایرانی-هلندی.