نبردهای سنگین نیروهای دولتی و شورشیان در شرق دمشق

شورشیان اسلامگرا در شرق دمشق به نیروهای دولتی سوریه حمله کردند. شلیک گلوله‌ها تا خود دمشق به گوش می‌رسید. تلویزیون دولتی سوریه از مهار حمله سخن گفته‌ است.