تفاوت‌ پیام‌های نوروزی رهبر و رئیس جمهوری اسلامی

رئیس جمهوری اسلامی از موفقیت‌های اقتصادی دولتش و به اجرا در آمدن توافق هسته‌ای سخن گفت در حالی‌که «رهبر» بر مشکلات اقتصادی انگشت گذاشت و اشاره‌ای به توافق هسته‌ای نکرد.