خامنه‌ای: در انتخابات دخالت نمی‌کنم

خامنه‌ای در سخنرانی‌اش در مشهد، سال ۹۶ را به دو دلیل سال مهمی برای ایران دانست: تحرک دادن به اقتصاد از طریق افزایش تولید داخلی و همچنین انتخابات ریاست جمهوری.