دولت آلمان از صدور اسلحه به ترکیه جلوگیری کرد

ترکیه عضو ناتوست و با این حال وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده که به دلیل نگرانی‌هایش از سرکوب کردهای ترکیه مانع از صدور چندین محموله سلاح به این کشور شده است.