خامنه‌ای، بزرگترین مدافع بی طرف آرای مردم در انتخابات!

اکبر گنجی − ولی‌فقیه ۱۳۹۶ را با دروغ گویی آغاز کرد. امسال را چگونه به پایان خواهد رساند؟