تأیید حکم اعدام یک جوان ۲۱ ساله در دیوان عالی کشور به اتهام توهین به پیامبر اسلام

سینا دهقان در هیچ یک از مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاه به وکیل انتخابی دسترسی ندشته. او در زندان اراک، به اتهام « سب النبی» زندانی است. این پرونده دو متهم دیگر هم دارد.