«مردم فقیر‌تر شدند»

شاخص‌های اقتصادی ایران بهبود یافته است. کارشناسان اقتصادی اما می‌گویند که افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم به بهبود وضعیت معیشت مردم نیانجامیده است.