تحریم‌های بیشتر وزارت خارجه آمریکا علیه گسترش برنامه موشکی ایران

وزارت خارجه آمریکا ۳۰ نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران را تحریم کرده که بیشتر چینی هستند و یک شرکت در کره شمالی و یک شرکت در امارت هم هست.