واشنگتن در حال آماده‌سازی نبرد رقه

تیلرسون برای بحث بر سر نبرد رقه و مسئله حضور کردها به آنکارا سفر می‌کند. وزیر خارجه فرانسه گفته جنگ در چند روز آینده آغاز می‌شود.